Työn tulosten musta aukko?

Verrattain nuoret aikuiset kokevat työuupumusta. Jyväskylän yliopiston terveystaloustieteen professori Petri Böckerman kertoo joka neljännen alle 36-vuotiaan kokevan työuupumusta tai tätä koskee työuupumuksen riski. Työterveyslaitoksen tutkija, sosiaalipsykologi...